BETINGELSERSåfremt man ønsker at have båd liggende på strandarealet, skal man melde sig ind i Bramsnæsvig Bådelaug ved henvendelse til Gunna Mineka, tlf. 30 48 25 01, eller pr. mail: gunna@bramsejl.dk

Hvis bådene ikke er registreret i bådelauget, vil de blive overdraget til politiet.

Kontingentet til Bådelauget er årligt kr. 375 for ikke sejlklubmedlemmer og kr. 150 for sejlklubmedlemmer.

Baggrund
I henhold til naturbeskyttelsesloven § 22, stk. 1 er det tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. Med kortvarigt ophold forstås i praksis en dag. Miljøcentret Roskilde har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen dispenseret til oplæg af et begrænset antal både inden for et afgrænset område på strandarealet.

Som det er praksis på statslige strandarealer har Lejre Kommune i samarbejde med Bramsnæs Sejlklub oprettet bådelauget, Bramsnæsvig Bådelaug, med henblik på lovligt oplag af både på strandarealet. Betingelsen for at have sin båd liggende i mere end en dag er, at man skal registreres som medlem af bådelauget.

Bramsnæsvig Bådelaug administreres af Bramsnæs Sejlklub.

Bramsnæs Sejlklub | Nagels Rende 30 | 4070 Kirke Hyllinge | Tlf.: 46 40 59 67 | CVR nr. 30 44 44 18