ANKERPLADSERNE I BRAMSNÆS VIG
Bramsnæs Vig er at betragte som en ’beskyttet ankerplads’, og det betyder, at det er frit at lægge fartøjer for anker eller ”svaj” under hensynstagen til almindelig sejlads ind og ud af vigen.
Mange medlemmer har deres både liggende for svaj i sæsonen, og der ligger også både, som ikke har tilknytning til klubben.

Tømmerflåden
Sejlklubben råder over en tømmerflåde, som bruges til at udlægge medlemmernes ankre om foråret og optage dem igen om efteråret. Ind imellem gør tømmerflåden fyldest som badeponton.

Pladserne
Man har ikke ’faste pladser’, men de fleste tilstræber at ligge på nogenlunde de samme steder som sidst. Der er mest læ op til Bramsnæsset for vind og bølger, og her er der også relativt dybt tæt på land.
Ro-afstanden fra Nagels Rende har også betydning, da kølbådsejerne ofte har en lille jolle liggende her.

De vigtigste hensyn
Det vigtigste hensyn, der skal tages, er at sikre, at båden frit kan dreje 360° uden at kollidere med andre fartøjer eller med grunden. Endvidere skal man sikre sig at kæde og tovværk er i ordentlig stand. Det er forbavsende så tæret og slidt ankermateriellet kan blive på en sæson. Hvert eneste år sker det, at en båd river sig løs, og udover at gøre skade på sig selv kan båden også påføre andre opankrede både skader.


Det er en god idé at navn og telefonnummer er anbragt synligt på båden.

De fleste lægger deres både og ankre på land om vinteren, og det kan varmt anbefales, da vi næsten hver vinter ser vigen isdækket.
Bramsnæs Sejlklub | Nagels Rende 30 | 4070 Kirke Hyllinge | Tlf.: 46 40 59 67 | CVR nr. 30 44 44 18