Bramsnæs Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og er i 2009, som landets første, godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub.
Grundlæggende sejlerfærdigheder erhverves i klubbens optimistjoller og derefter kan de unge få nye udfordringer og erfaringer i såvel énmands- som tomandsjoller.
Bramsnæs Sejlklub råder over Optimist-, Tera-, Feva-, Europa- og Trapez-joller til de unge. Desuden er der mulighed for at ro havkajak.
Som aktiv kølbåds- eller jollesejler, er du også medlem af Dansk Sejlunion. Herfra modtager du årligt bladet ’Sejler’, ligesom du kan downloade og anvende deres apps til smartphones med bl.a. kapsejladsregler og turguide. Dansk Sejlunion yder stor støtte til vores juniorarbejde.

Bramsnæs Sejlklub | Nagels Rende 30 | 4070 Kirke Hyllinge | Tlf.: 46 40 59 67 | CVR nr. 30 44 44 18